Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor. Information med anledning 

5157

För att få mentorsstöd behöver du ett beslut i ett Nais-besked. En mentor ger dig stöd att strukturera och planera dina studier. Vanligtvis träffas ni 1 

Exempel på detta är anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer. Information om pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning (Lunds universitets webbsida) Läs- och skrivsvårigheter. Du kan vända dig till biblioteket för att få stöd kring läs- och skrivsvårigheter. Du behöver inte invänta ett beslut från pedagogiskt stöd för att få tillgång till detta. Du kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning som påverkar dig i dina studier. För att kunna få pedagogiskt stöd behöver du först ansöka om det. Du ansöker gen Särskilt stöd kan bestå av stöttning av speciallärare eller specialpedagog varje vecka under ett helt läsår.

Pedagogiskt stod

  1. Enheter inom fysik
  2. Kinesisk kokbok
  3. Arkitektur visualisering jobb
  4. 400 sek in euro
  5. Polarn och pyret farsta
  6. Kostnad boendeparkering malmö
  7. Nohab motor
  8. Skrivlivet podcast
  9. Hitta inspiration kläder
  10. Besiktning anmärkning

Ansökan om stöd görs av studenten via Nais-systemet. Pedagogiskt stöd Vi kan erbjuda olika former av stöd beroende på din situation. Kontakta Avdelningen för pedagogiska stödåtgärder vid Lunds universitet för att få reda på vilka resurser du kan använda dig av och hur du ansöker om pedagogiskt stöd under din studietid. Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor.

För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd.

Du har rätt till stöd för att klara dina studier. I första hand ges stöd i den vanliga undervisningen av ordinarie lärare. Denna typ av stöd kallas extra anpassningar och kan bestå av extra tydliga instruktioner, anpassade redovisningssituationer eller stöd av av digital teknik.

Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Pedagogiskt stöd Behöver du råd och stöd, någon anpassning eller alternativa verktyg/hjälpmedel för att klara dina studier. Några exempel på pedagogiskt stöd som vi kan erbjuda: Tentamen med pedagogiskt stöd Studenter som har rätt till pedagogiskt stöd kan få rätt till förlängd skrivtid och vissa andra hjälpmedel när de tenterar.

Pedagogiskt stod

Stödet ges rehabiliterande, motiverande och pedagogiskt. Ni utgår i regel från ditt hem, men du kan också få stöd utanför hemmet. Boendestödet förutsätter att du är aktiv och medverkar i förändringsarbetet. Målet är alltid att öka din självständighet. Syftet med boendestödet kan vara. stöd i att skapa struktur i vardagen

Pedagogiskt stod

vara antagen som student; ha dokumentation som styrker varaktig funktionsnedsättning; Även du som har psykisk ohälsa kan få pedagogiskt stöd.

Pedagogiskt stod

BTH är en öppen högskola, tillgänglig för alla.
Plocklista ikea

se.

Varje lärosäte äger och ansvarar dock för det egna lärosätets personuppgifter i Nais, och kan inte ta del av ett annat lärosätes uppgifter. Om du är student och har en funktionsnedsättning, finns det möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Exempel på detta är anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer.
Snowboard freeride world tour
Pedagogiskt stöd. Som student eller forskarstuderande kan du få hjälp från universitetet om du har en funktionsnedsättning. Enligt diskrimineringslagstiftningen kan du ha rätt till stöd om du har varaktiga fysiska, neuropsykiatriska eller andra begränsningar av funktionsförmågan. Som student ska du kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö

Om du är student och har en funktionsnedsättning, finns det möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Exempel på detta är anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid … Särskilt pedagogiskt stöd är olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Syftet är att du som studerande ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbild­ningen när det gäller kunskapsinhämtning och examina­tion. Några exempel på pedagogiskt stöd som vi kan erbjuda: Råd och stöd.